Biz Kimiz?

Başarı, kaliteyi güvence altına almaktan geçer!

PATENT A.Ş, 2003 yılında kurulan, fıkri ve sınai mülkiyet alanında hizmet veren, Türk Patent Kurumuna bağlı resmi vekillik ve danışmanlık şirketidir. 20 yıllık deneyimle müvekkillerine güvenilir, hızlı ve çözüm odaklı hizmet vermeye devam etmektedir. ...

20

Yıllık Tecrübe
Markanızı Koruyalım

Tescil başvurunuz ile birlikte 10 yıl sürecek bir koruma süresi başlayacaktır. Diğer kişi ve kuruluşların markanızı kullanması, taklit veya kopya etmesi önlenebilir olacaktır.

Uygunluk Belgelerinizi Aldınız Mı?

CE işaretlemesi, bir ürün ya da grubunun Avrupa Birliği sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusunda oluşturmuş olduğu hayati düzenlemelere uygun olduğunu gösterir.

Kaliteyi Belgelendirelim

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, yönetim ve organizasyon tekniklerini de içeren; her türlü özel ve kamu kuruluşu için uygulanabilir.

İş Sağlığı & Güvenliği

OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini sistematik olarak sürekli iyileştiren bir yöntem aracıdır.

Markanızı Koruyalım

Neden?

 • Süreç

  Tescil başvurunuz ile birlikte 10 yıl sürecek bir koruma süresi başlayacaktır.

 • Önlem

  Diğer kişi ve kuruluşların markanızı kullanması, taklit veya kopya etmesi önlenebilir olacaktır.

 • Özgürlük

  Markanızın franchise, bayilik, satış ve devir gibi tüm ticari haklarını elde edebileceksiniz

 • Register

  Markanızı register işareti ile kullanabileceksiniz.

20
Tecrübe
15186
Marka
12585
Mutlu Müşteri
4852
Tasarım & Patent
PATENT A.Ş

Müşteri Yorumları

Image

İletişimleri ve iş takipleri çok iyi, her aşamada bilgi verdiler, işin niteliğini anlaşılır bir şekilde aktardılar ve süreci başından sonuna beraber sonlandırdık

Eren Baydar
SoloTech
Image

Marka tescil ve patent tescilleri konusunda hizmet veren patent şirketi vermiş oldukları doğru bilgi ve hizmetten çok memnun kaldım çalışanların ve kurucularının emeklerinden dolayı teşekkür ederim.

Yusuf Doğan
Venessi Global
SSS

Patent Başvurusu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Tarımda ve sanayide kullanılmak üzere icat edilen buluşlara verilen koruma belgesine patent denir.

Patent sistemi, buluş sahiplerine belli bir süre koruma hakkı vermesinin yanı sıra, patentte yer alan tüm bilgileri kamuoyuna açarak, aynı konuda çalışan başkalarının aynı buluşu yeniden üretmek için emek, zaman, maliyet vs. harcamasının engellenmesi için vardır. Bu özelliğe patentin bilgi işlevi diyoruz.

Sözlük anlamı ilk defa yeni bir şey icat etme olsa da asıl anlamı tarım ve sanayide kullanılmak üzere getirilen teknik problemin çözümüne buluş denir.

Faydalı Model: Kimyasal maddeler ve usuller hariç patente konu olabilecek teknik gelişmeye sahip bütün ürünler için verilebilir. Yurt içinde özellikle KOBİ’lerimiz ve geliştirmiş oldukları yeni ürünler için daha az maliyetle koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için tavsiye edilebilecek bir sistemdir.
Aynı sırada Türkiye'de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine 10 yıl süre ile bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

Marka tescilinde koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu sürenin bitimine altı ay kala yenileme süresi başlar. Süresinde yapılacak yenileme talebi ile sonraki on yıl içinde tescil hakkı devam edecektir. Yenileme işlemi yapıldıkça marka hakkı sonsuz devam edecektir.

Başka bazı ülkelerde markanın kullanıldığının enstitüye tebliği gerekirken Türkiye’de böyle bir uygulama yoktur. Tescilli bir marka tescil edildiği mal ve hizmet konularında beş yıl süre ile kullanılmazsa üçüncü şahısların markanın iptali için dava açma hakkı doğacaktır. Böyle durumlarda markanın kullanılmadığının iptal davasını açan tarafından bilirkişi incelemesi istenerek yada başka bir yol ile ispatı gerekir.

Tüm dünyaya yayılmış herkesçe bilinen (örneğin; Coca Cola, Nike, Adidas, vs.) markalara dünya markası demekteyiz. Fakat bu kanunun belirlediği bir terim değil halk ağzında söylenegelen bir sözdür. Genel anlamda tesciller ülkeseldir ve dünya markası olarak tanımladığımız markaların da diğerleri gibi ülkemizde tescil başvurusu yaptıkları enstitü kaynaklarına bakılarak görülebilir. Bunun yanı sıra ülke çapında tanınmış olmanın getirdiği bir hakta yok değildir. Çalıştığı sektör dışında genel halk ve tüm diğer sektörlerde tanınmışlık kazanmış markalar için oluşturulmuş ve bunların tanınmışlıklarından haksız olarak faydalanmayı önlemek amaçlı bir “MEŞHUR MARKALAR LİSTESİ” vardır. İlgili listeyi incelediğimizde göreceğimiz markalar tescil edildikleri sınıflara bakılmaksızın tüm sınıflarda sahiplerini hak sahibi haline getirmiştir. Bu anlamda örneğin Coca Cola markası tescilli olmadığı enstitü kayıtlarında görülse dahi sözgelimi kırtasiyecilik ürünlerinde tescil edilemez.

Bir marka ancak Türkiye’de Türk Patent Kurumuna yapılacak tescil başvurusu ile sahibini Türkiye’de de hak sahibi yapar.

Markaların diğer ülkelerde tescilini kolaylaştırmak ve bir başvuru ile birden çok ülkede tescil imkanı oluşturmak amacıyla oluşturulmuş olan ve temelini 1891 tarihli Madrid Anlaşması ve 1989 tarihli Madrid Protokolü’nden alan sistemdir. Protokole göre Türkiye’de tescilli olan veya tescil başvurusu yapılmış marka; tescilli olduğu sınıflardan birinde veya tamamında olmak kaydıyla Madrid Protokolü’ne üye ülkelerde Türk Patent Enstitüsü’ne başvurularak tescil edilebilir. Üye ülkeler listesi için tıklayınız.

Kanun Hükmünde Kararnamenin marka tanımına bakıldığında "…bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla…” ibaresi görülür. Buradan ancak müteşebbislerin marka sahibi olabileceği sonucu anlaşılır. Şahıslar ancak vergi sicil kaydı sahibi olmak ve ticari faaliyette bulunmak suretiyle marka tesciline müracaat edebilirler.

Marka tescillerinde ortak bir ifade şekli oluşturmak amacıyla 1957 yılında “Marka Tescilinde Malların ve Hizmetlerin Uluslar arası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması” imzalanmıştır. Buna göre mallar ve hizmetler sınıflara bölünmüş ve anlaşmayı kabul etmiş tüm ülkelerde aynı sınıf numaraları aynı meslek gruplarını ifade eder hale gelmiştir. Şu anda mal ve hizmet sınıfları 45 maddeden oluşmaktadır. Bunların ilk 34 sınıfı ürünleri kalan 11 sınıf ise hizmetleri belirlemektedir. Mal ve hizmet sınıfları tebliği için tıklayınız.

Tanınmışlık düzeyi kendi meslek grubunu aşmış ve genel halk nezdinde bilinir hale gelmiş, başkaları tarafından başka meslek sınıflarında tescil edilmesi durumunda halkı yanıltıcı sonuçlara sebep olabilecek markalar için düzenlenmiş meşhur marka uygulamasıdır. Buna göre tanınmış marka sahipleri genel tanınmışlıklarını ispa etmek suretiyle bu hakkı almışlardır. Meşhur Markalar Listesi için tıklayınız.

Türk Patent Enstitüsünün çeşitli illerde irtibat büroları olmakla birlikte tüm tescil işlemleri Ankara’da yürütülmekte ve başvuruların tamamı Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Necatibey Cad. No:49 Kızılay Ankara adresine yapılmaktadır.

Madde 62 - Marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, mahkemeden, aşağıdaki taleplerde bulunabilir:
a) Marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulması,
b) Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini,
c) Marka hakkına tecavüz dolayısı ile üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vasıtalara el koyulması talebi,
d) (c)bendi uyarınca el konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması; (Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, marka sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir.)
e) Marka hakkına tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle bu maddenin (c) bendine göre el koyulan ürünlerin ve araçların üzerlerindeki markaların silinmesi veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası talebi,
f) Marka hakkına tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya yayın yoluyla duyurulması.

İLETİŞİM

Bir kahvemizi içmeye ne dersiniz?